Välkommen till CANT

CANT - Teknik för kommunikationsnät, är branschföreningen för leverantörer som tillhandahåller utrustning och tjänster till lokala nät för elektronisk kommunikation i vilka överföring sker via kabel av någon form eller med trådlös överföring, samt till kabel-TV-nät och antennsystem för mottagning av DTV
 

Certifierade tekniker och auktoriserade företag

CANT är huvudman för den märkesneutrala och kompetensbaserade CANT-certifieringen av tekniker och auktorisationen av företag som installerar och utför service.
CANT-auktorisationerna är märkesneutrala och helt kompetensbaserade. Det som krävs av installations- och serviceföretag är

  •  dokumenterad teknisk kompetens, vilket innebär att CANT-certifierade tekniker måste finnas i personalstyrkan
  •  innehav av mätinstrument och verktyg
  •  seriös affärsverksamhet
De specificerade kraven för att bli CANT-certifierad tekniker och för företaget CANT-auktorisation finns under bestämmelser

HITTA RÄTT INSTALLATÖR!

Vill du ha nytt antennuttag? Mejla inte CANT om du vill ha installation av antennuttag utförd. Sök då installationsföretag med kompetens Kabel-TV (BMF2) med hjälp av vår sökmotor. Där hittar du auktoriserade installatörer med kompetens för antenner, fiber LAN, kabel-TV (BMF") och besiktningsmän, i hela landet.

NYHETER

Strategi för nya sändningstillstånden för marksänd tv 2020
Myndigheten för press, radio och tv har nu tagit fram och publicerat en strategi för det fortsatta arbetet med de nya sändningstillstånden för marksänd tv som ska börja gälla 2020. Strategin tar upp frågor som rör bland annat marknätets betydelse som distributionsplattform, effektivt frekvensutnyttjande, utsändningsteknik, hd- och sd-sändningar och hur vi ser på eventuella parallellsändningar.
Under arbetets gång med att ta fram strategin har marknadens aktörer fått möjlighet att komma med synpunkter. Vi har också samrått med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen vid utarbetandet av strategin. Strategin samt inkomna synpunkter finns att läsa på vår projektsida för de nya sändningstillstånden.

I dag överlämnar regeringen propositionen Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025 (prop. 2018/19:136). I den föreslår regeringen förnyade tillståndsvillkor för public service-företagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

Läs hela inlägget »

Olika typer av
CANT-auktorisation

Sedan 1980 finns CANT-auktorisationen. Den har i takt med teknik- och marknadsutvecklingen förändrats och förfinats och finns  numera i dessa versioner:
Antenn  - för de små antennäten, t.ex för villor
Kabel-TV (BMF2) - för storskalig kabel-TV
Fiber LAN - för "datanät" (LAN)
Besiktningsmän - dessa är dels CANT-auktoriserade och dels utbildade i entreprenadjuridik.

Vad krävs för att bli ett CANT-auktoriserat företag eller en certifierad tekniker?
Läs mer i våra samlade dokument om:
• Bestämmelser
• Provningsprotokoll
• Företagskompetens/CANT-auktorisation.

Prenumerera på CANTs
NYHETSBREV!

Maila oss så sätter vi upp dig på mottagarlistan. Skriv CANTs nyhetsbrev i ämnesraden!