Välkommen till CANT

CANT är branschföreningen för företag som arbetar med, eller verkar inom eller för,  kommunikationsnät i fastigheter. Föreningen har till ändamål att ta till vara och främja medlemmarnas intressen och verka för en sund utveckling i branschen, samt verka för god kvalitet och standard inom branschen och företräda medlemmarna gentemot myndigheter, massmedia och organisationer.  CANT ska erbjuda certifiering av tekniker och auktorisation av företag som installerar och underhåller sådana kommunikationsnät, i syfte att säkerställa god och tillförlitlig funktion och säkerhet.
 

NYHETER

2020

Kommunikationsnät för fastigheter får en allt viktigare roll. Fastighetsnäten fungerar i många avseenden som fastighetens nervsystem, där traditionella funktioner som larm, kommunikation och styrning har kopplats på. I de nya standarderna SS-EN 50174-1 och SS EN-50174-2 ingår också strömförsörjning av funktioner och utrustning i fastighetsnäten. Standarderna finns översatta i SEK handbok 459 och innehåller nya krav både på installation, design, projektering, drift och underhåll. Detta ställer helt nya krav både på utförande och på kompetens. 

 I sammanslagningen mellan Viasat och Canal Digital till det nya bolaget Allente finns det flera saker som gör det ännu mer fördelaktigt att vara en CANT-tekniker.

Tre män har dömts till villkorlig dom vid Örebro tingsrätt och ska betala skadestånd till tre tv-bolag för att olagligt ha sålt och hanterat avkodningsutrustning för tv-sändningar. Skadeståndet är på sammanlagt nära tre miljoner kronor.

Nya datum är satta för frekvensomläggningen som egentligen skulle ha ägt rum den 5 maj. Frekvensomläggningen kommer nu istället att delas upp i två mindre omläggningar. Den ena görs 22 september och den den sista etappen sker den 6 oktober.
 Uppdaterad information hittar du även på www.antennkollen.se, som sköts av Teracom.

Teracom informerar att de ställer in frekvensomläggningen den 5 maj 2020  då den slutliga omläggningen var planerad.

På sin hemsida har verksamt.se samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19 - läs mer.

En ny kravspecifikation och certifiering ska garantera kvaliteten i kommunikationsnät för fastigheter.
- För fastighetsägare och konsulter som bistår vid upphandlingar blir detta ett verk­tyg för att ställa krav på installationer av fastighetsnät. För installatö­rer, som redan har en god kunskap, blir certifieringen ett kvitto på yrkeskunskapen och ett sätt att garantera kvaliteten i sina jobb, säger Pontus Thureson, VD i bransch­organisa­tionen CANT.

Tisdagen den 5e maj är det den sista etappen i frekvensomläggningen. Nedan är information om vilka stationer som påverkas, vilka frekvenser som ändras och vilket teknikbyte som görs - Läs mer här!

Tisdagen den 21e april startar sjätte etappen i frekvensomläggningen. Nedan är information om vilka stationer som påverkas, vilka frekvenser som ändras och vilket teknikbyte som görs - Läs mer här!

Tisdagen den 17:e mars startar femte etappen i frekvensomläggningen. Nedan är information om vilka stationer som påverkas, vilka frekvenser som ändras och vilket teknikbyte som görs.

På CANT:s höstmöte den 3 december 2019 beslutade medlemmarna att föreningen ska arbeta mot fastighetsnät, i en vidare bemärkelse än hittills. I samband med det öppnas föreningen också upp för fler kategorier av medlemmar.

Tisdagen den 18:e februari startar fjärde etappen i frekvensomläggningen. Du finner information om vilka stationer som påverkas, vilka frekvenser som ändras och vilket teknikbyte som görs i bifogade dokument. Läs mer här!

Förra året påbörjade Teracom nästa fas i frekvensomläggningen i tv-nätet, med anledning av koordinationsarbetet med våra grannländer. Omläggningsarbetet pågår från maj 2019 till och med sommaren 2020. Omläggningen omfattar både mindre och större sändarstationer i södra och delar av västra Sverige. Läs mer här!

Certifierade tekniker och auktoriserade företag

CANT är huvudman för den märkesneutrala och kompetensbaserade CANT-certifieringen av tekniker och auktorisationen av företag som installerar och utför service.
CANT-auktorisationerna är märkesneutrala och helt kompetensbaserade. Det som krävs av installations- och serviceföretag är:

  •  dokumenterad teknisk kompetens, vilket innebär att CANT-certifierade tekniker måste finnas anställd på   företaget;
  •  innehav av mätinstrument och verktyg;
  •  seriös affärsverksamhet
De specificerade kraven för att bli CANT-certifierad tekniker och för företaget CANT-auktorisation finns under bestämmelser

CANT har även tillsammans med Installtörsföretagen tagit fram ett branschgemensamt kompetensbevis "Behörig installatör fastighetsnät, läs mer här!

Olika typer av CANT-auktorisation
Sedan 1980 finns CANT-auktorisationen. Den har i takt med teknik- och marknadsutvecklingen förändrats och förfinats och finns  numera i dessa versioner:
Antenn  - för de små antennäten, t.ex för villor
Kabel-TV (BMF2) - för storskalig kabel-TV
FiberLAN - för "datanät" (LAN)
Besiktningsmän - dessa är dels CANT-auktoriserade och dels utbildade i entreprenadjuridik.

Vad krävs för att bli ett CANT-auktoriserat företag eller en certifierad tekniker?
Läs mer i våra samlade dokument om:
• Bestämmelser
• Provningsprotokoll
• Företagskompetens/CANT-auktorisation.

HITTA RÄTT INSTALLATÖR!

Vill du ha nytt antennuttag? Mejla inte CANT om du vill ha installation av antennuttag utförd. Sök då installationsföretag med kompetens Kabel-TV (BMF2) med hjälp av vår sökmotor. Där hittar du auktoriserade installatörer med kompetens för antenner, fiber LAN, kabel-TV (BMF") och besiktningsmän, i hela landet.

Prenumerera på CANTs
NYHETSBREV!

Maila oss så sätter vi upp dig
på mottagarlistan.
 

Skriv CANTs nyhetsbrev i ämnesraden!