CANT seminariet – ett långlivat event!

CANT arrangerar ända sedan föreningens bildande 1978 ett årligt seminarium som behandlar aktuella ämnen. Seminariet är kombinerad med en utställning där branschens olika aktörer kan visa upp sina produkter och tjänster. CANT-seminariet är ett väletablerat evenemang för branschens tekniker, leverantörer och åter­försäljare, programbolag, nätoperatörer, satellitoperatörer, nät- och systemtekniker, bred­bandsföretag m.fl. 

Senaste seminariet arrangerades torsdagen den 24 januari 2019 på Stockholms-mässan. På grund av Covid-19 har inget seminarum kunnat arrangeras 2020. Vi återkommer om nästa seminarium som vi hoppas kan arrangeras 2021,

Om du har några frågor eller förslag på seminarieämnen kontakta Kristina Wirbing på telefon 08-508 938 51 eller mail kwi@branschkansliet.se.


 UTBILDNING
 FÖR CANT-CERTIFIERING
ANORDNAS AV INSU 

INSU - Installationsbranschens Utbildnings- och Utvecklingscenter (tidigare EUU) har CANT:s uppdrag att svara för utbildning som leder till CANT-certifiering. INSU hanterar också certifieringsproven för tekniker.  

Kontakta INSU om du vill veta mer om utbildningarna, anmäla dig till kurser eller prov.

INSU – Installationsbranschens Utbildnings- och Utvecklingscenter
Teknikgången 6
611 38 NYKÖPING
Tel: 010 - 188 35 00
e-post: info@insu.se