CANT seminariet – ett långlivat event!

CANT arrangerar ända sedan föreningens bildande 1978 ett årligt seminarium som behandlar aktuella ämnen. Seminariet är kombinerad med en utställning där branschens olika aktörer kan visa upp sina produkter och tjänster. CANT-seminariet är ett väletablerat evenemang för branschens tekniker, leverantörer och åter­försäljare, programbolag, nätoperatörer, satellitoperatörer, nät- och systemtekniker, bred­bandsföretag m.fl. 

Vi arbetar just nu för fullt med att arrangera en CANT onTour i höst - 27 september i Stockholm och 29 september i Göteborg. Vi kommer ha samma seminarie-program för- och eftermiddag och du kan boka in dig för när du vill vara med. Mer information kommer!

Om du har några frågor eller förslag på seminarieämnen kontakta Kristina Wirbing på telefon 08-508 938 51 eller mail kwi@branschkansliet.se.


 UTBILDNING
 FÖR CANT-CERTIFIERING


Vi arbetar nu med att åter få igång kurser som leder till CANT-certifiering. 

Kontakta Kristina Wirbing om du vill sätta dig på väntelista till kurs eller provavläggning.