CANT-seminariet - ett långlivat event!

CANT arrangerar ända sedan föreningens bildande 1978 ett årligt seminarium som behandlar aktuella ämnen. Seminariet är kombinerad med en utställning där branschens olika aktörer kan visa upp sina produkter och tjänster. CANT-seminariet är ett väletablerat evenemang för branschens tekniker, leverantörer och åter­försäljare, programbolag, nätoperatörer, satellitoperatörer, nät- och systemtekniker, bred­bandsföretag m.fl. 

Vi kunde äntlligen genomföra ett seminarium torsdagen den 30 mars 2023 på Bryggarsalen i Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N i Stockholm . Tack alla ni som kom och deltog. Ni som deltog får gärna återkoppla vad ni tyckte om seminariet och vad ni vill att vi ska ta upp vid nästa tillfälle. Var det en bra idé att köra samma program för- och eftermiddag ex.vis? Hör gärna av dig till Kristina Wirbing  per mail kwi@branschkansliet.se.

Nästa seminarium är planerar vi till torsdagen den 7 november 2024. Även denna gång kommer seminariet hållas i Bryggarsalen Norrtullsgatan 12N i Stockholm. Vi arbetar för full med programmet som bland annat kommer innehålla:

  • Information om ny BMF2-kurs
  • Information om Behörig Installatör Fastighetsnät
  • Vad händer med linjär TV mm
  • Tele2:s uppgradering
  • Hasses fix och trix - gamla och nya tekniker
  • Vad är ett smart hem?
  • Framtiden för distributionsteknik mm
Så fort programmet är klart kommer vi skicka ut inbjudan samt informera här!

Ny certifiering - Behörig Installatör Fastighetsnät

CANT har tillsammans med Installatörsföretagen tagit fram en ny certifiering - "Behörig Installatör Fastighetsnät". Du som installatör kan boka examination och efter godkända prov visa upp ett certifikat som intygar att du har den kunskap som krävs för att hantera ett modernt fastighetsnät. Beviset är en kvalitetsstämpel för såväl installatörer som utbildare och fastighetsägare.

Kompetensbeviset underlättar vid upphandling
I takt med att fastighetsnäten blir en allt viktigare del av fastigheten och bärare av flera fastighetsfunktioner ställs helt nya krav på utförande och kompetens. Det handlar om att bygga en infrastruktur som kan koppla samma fastighetens tekniska system så som larm, kommunikation, fastighetsautomation och styrning. Men enligt den nya standarden SS-EN 50174-1 och -2 även strömförsörjning av vitala funktioner och utrustningar i fastigheten. Den nya standarden innehåller både utökade och nya krav på installation, design och projektering samt drift och underhåll.
   Det nya kompetensbeviset "Behörig installatör fastighetsnät" skapar en trygghet för fastighetsägaren. De kan lita på att nätet installeras korrekt och fungerar både i dag och i framtiden. Det blir också ett viktigt instrument för dig som installatör att kunna bevisa din kompetens i upphandlingar. Certifieringen grundar sig helt på den av SEK Svensk Elstandard upprättade tekniska rapporten TR 16 för personliga kvalifikationer för installation av fastighetsnät. Denna rapport är framtagen av företrädare för beställare, tillverkare, utbildare och installatörer.
   Kompetensbeviset visar att du som installatör uppfyller de nya kraven i installationsstandarderna SS-EN 50174-1 och -2 samt kan tillämpa dem. Du hittar dessa standarder i SEK handboken 459, där de är översatta och förklarade med kommentarer.

Gemensamt intiativ
Certifieringen "Behörig Installatör Fastighetsnät" är framarbetat på initiativ av CANT och Installatörsföretagen tillsammans med installatörer, utbildare, tillverkare och beställare. Certifieringen bygger på SEK tekniska rapport TR16 som anger "Kvalifikationer för personal som designar, projekterar, installerar, besiktigar, driftsätter eller underhåller fastighetsnät utifrån installationsstandarderna i SS-EN 50174- serien".
   Kompetensbeviset är fabrikatsoberoende tredjepartscertifiering och kommer att hanteras av certifieringsorganet INCERT för att säkerställa oberoende.  Certifie-ringen följer personcertifieringsstandarden och är giltig i fem år.
   Läs mer om hur du certifierar dig hos INCERT eller hos de tre examinationscentren Edugrade, INSU och Qnetworks där du kan boka preparandkurs, vilket vi starkt rekommenderar då det annars är svårt att klara provet.  
 

Utbildning för CANT-certifiering Kabel-TV(BMF2)

Vi har nu startat arbetet med att göra kursmaterialet för ny Kabel-TV(BMF2) som leder till CANT-certifiering. Vi hoppas att ha kurser igång till sen vår 2024.
Om du har arbetat i många år kan du även nå certifiering genom att endast skriva ett prov. 
Kontakta Kristina Wirbing - kwi@branschkansliet.se om du vill ställa upp dig för intresse för framtida kurs alternativt endast skriva prov. 

Inspelning från webbinarium - Ny certifiering: Behörig installatör fastighetsnät

 Den 31 augusti 2022 genomfördes två webbinarium om den nya certifieringen "Behörig installatör fastighetsnät", vilket är en kvalitetsstämpel för dig som installatör som visar på kunskap och kompetens när det gäller att hantera installationer av fastighetsnät. Certifieringen blir också ett viktigt instrument för dig som installatör att kunna bevisa din kompetens i exempelvis upphandlingar. 
     Under detta webbinarium presente-rades den nya certifieringen, vad den innebär och hur du går till väga för att bli certifierad. Du hittar inspelningen från webbinariet för installatör här!
 Certifieringen skapar även trygghet för fastighetsägaren som kan lita på att nätet installeras korrekt. Under dagens andra webbinarium presenterades den nya certifieringen, vad den innebär för dig som fastighetsägare, beställare och upphandlare, samt varför du ska kräva den - länk finner du här!