CANT seminariet – ett långlivat event!

CANT arrangerar ända sedan föreningens bildande 1978 ett årligt seminarium som behandlar aktuella ämnen. Seminariet är kombinerad med en utställning där branschens olika aktörer kan visa upp sina produkter och tjänster. CANT-seminariet är ett väletablerat evenemang för branschens tekniker, leverantörer och åter­försäljare, programbolag, nätoperatörer, satellitoperatörer, nät- och systemtekniker, bred­bandsföretag m.fl. 

Senaste seminariet arrangerades torsdagen den 24 januari 2019 på Stockholms-mässan. På grund av Covid-19 har inget seminarum kunnat arrangeras 2020. Vi återkommer om nästa seminarium som vi hoppas kan arrangeras 2022.

Om du har några frågor eller förslag på seminarieämnen kontakta Kristina Wirbing på telefon 08-508 938 51 eller mail kwi@branschkansliet.se.


 UTBILDNING
 FÖR CANT-CERTIFIERING


Vi arbetar nu med att åter få igång kurser som leder till CANT-certifiering. 

Kontakta Kristina Wirbing om du vill sätta dig på väntelista till kurs eller provavläggning.