CANT seminariet – ett återkommande event

CANT arrangerar årligen ett seminarium som behandlar aktuella ämnen. Den är kombinerad med en endagsutställning där branschens olika aktörer kan visa upp sina produkter och tjänster. CANT-seminariet är ett väletablerat evenemang för branschens tekniker, leverantörer och åter­försäljare, programbolag, nätoperatörer, satellitoperatörer, nät- och systemtekniker, bred­bandsföretag m.fl. 

Årets seminarium arrangerades torsdagen den 24 januari 2019 på Stockholmsmässan. 2020 kommer CANT on Tour arrangeras i Stockholm och Göteborg  under mars månad. Datum fastställs senare. 

Om du har några frågor eller förslag på seminarieämnen kontakta Kristina Wirbing på telefon 08-508 938 51 eller mail kwi@branschkansliet.se.


 UTBILDNING
 FÖR CANT-CERTIFIERING
ANORDNAS AV INSU 

INSU - Installationsbranschens Utbildnings- och Utvecklingscenter (tidigare EUU) har CANT:s uppdrag att svara för utbildning som leder till CANT-certifiering. INSU hanterar också certifieringsproven för tekniker.  

Kontakta INSU om du vill veta mer om utbildningarna, anmäla dig till kurser eller prov.

INSU – Installationsbranschens Utbildnings- och Utvecklingscenter
Teknikgången 6
611 38 NYKÖPING
Tel: 010 - 188 35 00
e-post: info@insu.se