Organisation

CANTs kansli
Telefon: 0765-474851
Mailadress: cant@cant.se

Kristina Wirbing, projektledare & auktorisationsfrågor
Peter Bergh, VD

Postadress:
CANT Service AB
Box 22307
104 22 STOCKHOLM

Besöksadress:
Drottninggatan 32 (fr.om. 9/1-23)
c/o iOFFICE)
111 51  STOCKHOLM

CANTs styrelse
Christoffer Mann, Seth's Fiber & Telekom
Åke Larsson, Special-Elektronik
Peter Olofsson, Teleste - CANT:s ordförande

CANTs auktorisationsråd
Anders Arrdal, Seth's Fiber & Telekom
Peter Bergh, CANT
Andreas Eibladh, Allente
Christoffer Lind, Tele2
Lars Lundin, Triax
Ola Petersson, Special-Elektronik
Bertil Önnestam, Centralradioservice
 

CANTs seminariekommitté 
Hasse Britander, Britander Teknikservice
Anders Arrdal, Seth's Fiber & Telekom
Ola Petersson, Special-Elektronik
Peter Olofsson, Teleste
Jacob Vikström, Triax
Kristina Wirbing, CANTs kansli - sammankallande