Välkommen till CANT

CANT är branschföreningen för företag som arbetar med, eller verkar inom eller för,  kommunikationsnät i fastigheter. Föreningen har till ändamål att ta till vara och främja medlemmarnas intressen och verka för en sund utveckling i branschen, samt verka för god kvalitet och standard inom branschen och företräda medlemmarna gentemot myndigheter, massmedia och organisationer.  CANT ska erbjuda certifiering av tekniker och auktorisation av företag som installerar och underhåller sådana kommunikationsnät, i syfte att säkerställa god och tillförlitlig funktion och säkerhet.
 

NYHETER

2022

Onsdagen 31 augusti klockan 11.30-12.15
 

Välkommen på webbinarium om den nya certifieringen Behörig installatör fastighetsnät (installatör). En kvalitetsstämpel för dig som installatör som visar på kunskap och kompetens när det gäller att hantera installationer av fastighetsnät. Certifieringen blir också ett viktigt instrument för dig som installatör att kunna bevisa din kompetens i exempelvis upphandlingar. 
     Under webbinariet presenterar vi den nya certifieringen, vad den innebär och hur du går till väga för att bli certifierad.

Onsdagen 31 augusti klockan 09.00-09.45
Välkommen på webbinarium om den nya certifieringen Behörig installatör fastighetsnät. Ett kompetensbevis för installatörer när det gäller kunskapen att hantera installationer av fastighetsnät. Certifieringen skapar en trygghet för fastighetsägaren som kan lita på att nätet installeras korrekt. 
     Under webbinariet presenterar vi den nya certifieringen, vad den innebär för dig som fastighetsägare, beställare och upphandlare samt varför du ska kräva den.

Fastighetsnäten får en alltmer betydande roll som bärare av funktioner i fastigheten. För att säkerställa att fastighetsnäten byggs på rätt sätt har CANT tillsammans med Installatörsföretagen skapat ett branschgemensamt certifikat - Behörig Installatör Fastighetsnät - som fungerar som en kvalitetsstämpel för såväl installatörer som utbildare och fastighetsägare.

Certifierade tekniker och auktoriserade företag

CANT är huvudman för den märkesneutrala och kompetensbaserade CANT-certifieringen av tekniker och auktorisationen av företag som installerar och utför service.
CANT-auktorisationerna är märkesneutrala och helt kompetensbaserade. Det som krävs av installations- och serviceföretag är:

  •  dokumenterad teknisk kompetens, vilket innebär att CANT-certifierade tekniker måste finnas anställd på   företaget;
  •  innehav av mätinstrument och verktyg;
  •  seriös affärsverksamhet
De specificerade kraven för att bli CANT-certifierad tekniker och för företaget CANT-auktorisation finns under bestämmelser

CANT har även tillsammans med Installtörsföretagen tagit fram ett branschgemensamt kompetensbevis "Behörig installatör fastighetsnät, läs mer här!

Olika typer av CANT-auktorisation
Sedan 1980 finns CANT-auktorisationen. Den har i takt med teknik- och marknadsutvecklingen förändrats och förfinats och finns  numera i dessa versioner:
Antenn  - för de små antennäten, t.ex för villor
Kabel-TV (BMF2) - för storskalig kabel-TV
FiberLAN - för "datanät" (LAN)
Besiktningsmän - dessa är dels CANT-auktoriserade och dels utbildade i entreprenadjuridik.

Vad krävs för att bli ett CANT-auktoriserat företag eller en certifierad tekniker?
Läs mer i våra samlade dokument om:
• Bestämmelser
• Provningsprotokoll
• Företagskompetens/CANT-auktorisation.

HITTA RÄTT INSTALLATÖR!

Vill du ha nytt antennuttag? Mejla inte CANT om du vill ha installation av antennuttag utförd. Sök då installationsföretag med kompetens Kabel-TV (BMF2) med hjälp av vår sökmotor. Där hittar du auktoriserade installatörer med kompetens för antenner, fiber LAN, kabel-TV (BMF") och besiktningsmän, i hela landet.

Prenumerera på CANTs
NYHETSBREV!

Maila oss så sätter vi upp dig
på mottagarlistan.
 

Skriv CANTs nyhetsbrev i ämnesraden!