Välkommen till CANT

CANT är branschföreningen för företag som arbetar med, eller verkar inom eller för,  kommunikationsnät i fastigheter. Föreningen har till ändamål att ta till vara och främja medlemmarnas intressen och verka för en sund utveckling i branschen, samt verka för god kvalitet och standard inom branschen och företräda medlemmarna gentemot myndigheter, massmedia och organisationer.  CANT ska erbjuda certifiering av tekniker och auktorisation av företag som installerar och underhåller sådana kommunikationsnät, i syfte att säkerställa god och tillförlitlig funktion och säkerhet.
 

NYHETER

2023

Vi kunde äntlligen genomföra ett seminarium torsdagen den 30 mars 2023 på Bryggarsalen i Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N i Stockholm . Tack alla ni som kom och deltog. Ni som deltog får gärna återkoppla vad ni tyckte om seminariet och vad ni vill att vi ska ta upp vid nästa tillfälle. Var det en bra idé att köra samma program för- och eftermiddag ex.vis?
Hör gärna av dig till Kristina Wirbing  per mail kwi@branschkansliet.se.

Vi kommer genomföra nästa konferens torsdagen den 30 mars 2023 på Bryggarsalen i Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N i Stockholm ett stenkast från Odenplan i Stockholm. Närmaste P-hus är Riddarsporrengaraget, men det finns fler runt Odenplan.
   Vi har denna gång valt att göra ett för- och ett eftermiddagsprogram med samma innehåll - se program! På morgonen öppnar registrering och utställning klockan 08.00 och på eftermiddagen klockan 13.00. Om du deltar på förmiddagen avslutas dagen med lunch och om du vill vara med på eftermiddagen startar du med lunch klockan 12.00. Vill du vara med under hela dagen och dela upp seminarieprogram och utställning meddelar du det vid anmälan. Läs mer under fliken seminarier/kurser! 

Certifierade tekniker och auktoriserade företag

CANT är huvudman för den märkesneutrala och kompetensbaserade CANT-certifieringen av tekniker och auktorisationen av företag som installerar och utför service.
CANT-auktorisationerna är märkesneutrala och helt kompetensbaserade. Det som krävs av installations- och serviceföretag är:

  •  dokumenterad teknisk kompetens, vilket innebär att CANT-certifierade tekniker måste finnas anställd på   företaget;
  •  innehav av mätinstrument och verktyg;
  •  seriös affärsverksamhet
De specificerade kraven för att bli CANT-certifierad tekniker och för företaget CANT-auktorisation finns under bestämmelser

CANT har även tillsammans med Installtörsföretagen tagit fram ett branschgemensamt kompetensbevis "Behörig installatör fastighetsnät, läs mer här!

Olika typer av CANT-auktorisation
Sedan 1980 finns CANT-auktorisationen. Den har i takt med teknik- och marknadsutvecklingen förändrats och förfinats och finns  numera i dessa versioner:
Antenn  - för de små antennäten, t.ex för villor
Kabel-TV (BMF2) - för storskalig kabel-TV
FiberLAN - för "datanät" (LAN)
Besiktningsmän - dessa är dels CANT-auktoriserade och dels utbildade i entreprenadjuridik.

Vad krävs för att bli ett CANT-auktoriserat företag eller en certifierad tekniker?
Läs mer i våra samlade dokument om:
• Bestämmelser
• Provningsprotokoll
• Företagskompetens/CANT-auktorisation.

HITTA RÄTT INSTALLATÖR!

Vill du ha nytt antennuttag? Mejla inte CANT om du vill ha installation av antennuttag utförd. Sök då installationsföretag med kompetens Kabel-TV (BMF2) med hjälp av vår sökmotor. Där hittar du auktoriserade installatörer med kompetens för antenner, fiber LAN, kabel-TV (BMF") och besiktningsmän, i hela landet.

Prenumerera på CANTs
NYHETSBREV!

Maila oss så sätter vi upp dig
på mottagarlistan.
 

Skriv CANTs nyhetsbrev i ämnesraden!