Bestämmelser och protokoll

Här finns de specificerade kraven för att bli CANT-certifierad tekniker och hur företaget blir CANT-auktoriserat,  samt blanketter för provningsprotokoll.

BESTÄMMELSER för auktorisation av företag och certifiering av tekniker

Bestämmelser:
•  Auktorisation av företag, September 2020                                                        PDF 
•  Certifiering av tekniker, September 2020                                                           PDF
•  Certifiering av tekniker - bilaga Antenn, September 2020                           PDF
•  Certifiering av tekniker - bilaga Kabel-TV (BMF2), September 2020        PDF
•  Certifiering av tekniker - bilaga Fiber LAN, Juni 2010                                    PDF
•  Riktlinjer för kabel-TV-fastighetsnät, November 2014                                  PDF

Krav och deklaration
Mätinstrument Kabel-TV (BMF2), 17 maj 2017                              Word            PDF
Mätinstrument Antenn, 11 feb 2014                                                  Word            PDF
Mätinstrument Fiber LAN, 26 feb 2019                                             Word            PDF

Lämpliga instrument 
Antenn, 07 januari 2019                                                                                                  PDF
Kabel-TV, instrument som ska innehas, 27 maj 2019                                         PDF
Kabel-TV, instrument att ha tillgång till, 07 januari 2019                                 PDF

Blanketter för PROVNINGSPROTOKOLL

För nedanstående typer av anläggningar finns formulär för Provningsprotokoll. Dessa kan hämtas som ifyllningsbara Word-mallar eller pdf-filer.

CA fastnät protokoll, ver 2014A - 140527                                                   Word    PDF
CA fastnät protokoll - Bil Mätprot uttag - 140527                                   Word    PDF
DTH protokoll fastställt 080422 mod 140423                                           Word    PDF
DTH protokoll – Bilaga 1 Mätprotokoll                                                        Word
DTH protokoll - Bilaga 2 Materielspec                                                         Word    PDF
HC protokoll fastställt 131114 mod 140423                                              Word    PDF
HC protokoll - Bilaga Materielspec 131114 mod 140423                     Word    PDF
HC protokoll - Bilaga Mätprotokoll 131114 mod 140423                     Word    PDF
Anvisningar till KTV-fastnät protokoll och bilagor - 140527               Word    PDF
KTV-fastnät protokoll – 140527                                                                      Word    PDF
KTV-fastnät protokoll – Bil Materielspec - 131114 mod 140413       Word    PDF
KTV fastnät protokoll - Bil Mätprot frekvensgång - 140527                Word    PDF
KTV-fastnät protokoll – Bil Mätprot förstärk – 140527                          Word    PDF
KTV-fastnät protokoll – Bil Mätprot uttag – 140527                               Word     PDF
LAN protokoll - 130129 mod 140423                                                                             PDF
 

HITTA RÄTT INSTALLATÖR!

Vill du ha nytt antennuttag? Mejla inte CANT om du vill ha installation av antennuttag utförd. Sök installationsföretag med kompetens Kabel-TV (BMF2) med hjälp av vår sökmotor. Där hittar du auktoriserade installatörsföretag med kompetens för Antenn, FiberLAN, Kabel-TV (BMF2) och Besiktningsmän, i hela landet.