Samtliga tillstånd att sända marksänd tv upphör den 31 mars 2020. Myndigheten för press, radio och tv kommer under hösten 2019 att lysa ut ledigt sändningsutrymme. Inför kommande utlysning har en strategi tagits fram som tar upp villkor och förutsättningar inför ansökan om sändningstillstånd.

Myndigheten för radio och tv har, i samråd med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen, tagit fram en strategi som beskriver utgångspunkter och inriktning för arbetet med sändningstillstånd för marksänd tv. Syftet är att den ska bidra till ökad tydlighet för aktörer på marknaden vad gäller de förutsättningar och villkor som kan komma att ställas för sändningstillstånd. Även marknadens aktörer har fått möjlighet att komma med synpunkter på ett utkast till strategi.
Läs mer!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter