CANT öppnar för fler kategorier av medlemmar

På CANT:s höstmöte den 3 december 2019 beslutade medlemmarna att föreningen ska arbeta mot fastighetsnät, i en vidare bemärkelse än hittills. I samband med det öppnas föreningen också upp för fler kategorier av medlemmar.

   Hittills föreningen bestått av leverantörer av utrustning och tjänster till lokala nät för elektronisk kommunikation i vilka överföring sker via kabel av någon form eller med trådlös överföring, samt till kabel-TV-nät och antennsystem för mottagning av DTV. Enligt de nya stadgarna kan nu alla företag som är verksamma på den svenska marknaden och som seriöst tillhandahåller utrustning eller tjänster till kommunika-tionsnät i fastigheter, alternativt äger eller förvaltar sådana nät, vara medlemmar i CANT. Hör av dig till Kristina Wirbing – kwi@branschkansliet.se om du är intresserad av medlemskap.
   Just nu arbetar vi med att genomföra de förändringar som föreningens medlemmar beslutade om vid sitt höstmöte. Vi har därför inte gått ut med information om när nästa seminarium hålls utan återkommer när vår omorganisation är klar.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter