Inställd frekvensomläggning 5 maj 2020

Teracom informerar att de ställer in frekvensomläggningen den 5 maj 2020  då den slutliga omläggningen var planerad.

   Med anledning av rådande covid19 pandemi har Teracom gjort bedömningen att det är olägligt att göra omläggningen, främst eftersom att det påverkar public service kanalerna SVT.
    Den nya planen är att genomföra omläggningen efter sommaren då situationen förhoppningsvis är mindre ansträngd. Antennkollen kommer att uppdateras med denna info, och vi kommer att skicka ut ett uppdaterat underlag när nya datumet är satt.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter