Framtidens fastighetsnät säkras med kvalitetsstämpel

Kommunikationsnät för fastigheter får en allt viktigare roll. Fastighetsnäten fungerar i många avseenden som fastighetens nervsystem, där traditionella funktioner som larm, kommunikation och styrning har kopplats på. I de nya standarderna SS-EN 50174-1 och SS EN-50174-2 ingår också strömförsörjning av funktioner och utrustning i fastighetsnäten. Standarderna finns översatta i SEK handbok 459 och innehåller nya krav både på installation, design, projektering, drift och underhåll. Detta ställer helt nya krav både på utförande och på kompetens. 

   Hittills har det saknats ett fabrikatsoberoende kompetensbevis som visar att installatören har kunskapen som krävs för att uppfylla standardens krav. Därför har CANT, i samarbete med Installatörsföretagen, arbetat för att skapa ett branschgemensamt kompetensbevis i form av en ny personcertifiering. Vi kallar den Behörig Installatör Fastighetsnät. Kravspecifikationen som certifieringen bygger på har arbetats fram tillsammans med installatörer, utbildare, tillverkare och beställare.
    För fastighetsägare blir Behörig Installatör Fastighetsnät ett hjälpmedel att ställa rätt krav och för att säkerställa att fastighetsnätet fungerar under överskådlig tid. Installatörer kan med hjälp av Behörig Installatör Fastighetsnät visa att de har rätt kompetens i exempelvis upphandlingar. För den som skriver upphandlingsunderlag har vi också arbetat fram en beställarguide. Den är tänkt som ett hjälpmedel för att utforma förfrågningsunderlag som stämmer överens med de nya standarderna. 
    Vi planerar att lansera Behörig Installatör Fastighetsnät under 2021 och låta certifieringen vara giltig i fem år. Vi återkommer förstås med mer information allt eftersom arbetet fortskrider. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter