Information om MPEG4-migration i marknätet för TV

Under våren 2021 kommer ett 20-tal TV-kanaler i marknätet för TV (för tv-mottagning via vanlig antenn) att uppgraderas till den modernare komprimeringstekniken MPEG4.

Omläggningen kommer att genomföras regionsvis i etapper över Sverige. På omläggningsdagen läggs utsändningen om på alla muxar (mux 1-7) inom berört område. Övergripande sker följande på omläggningsdagen:
    Samtliga programtjänster som idag ligger mux 1-3 övergår till MPEG4-tekniken;
11 programtjänster byter mux-inplacering;
Parallellsändning av SD/HD upphör;
Regional nedbrytning av SVT2 upphör.
   Läs mer information från Teracom här!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter