Uppdaterad information om MPEG4-migration i marknätet för TV

Under våren 2021 kommer ett 20-tal TV-kanaler i marknätet för TV att uppgraderas till den modernare komprimeringstekniken MPEG4. 

Omläggningen kommer att genomföras regionsvis i etapper över Sverige. På omläggningsdagen läggs utsändningen om på alla muxar (mux 1-7) inom berört område. Övergripande sker följande på omläggningsdagen:
    Samtliga programtjänster som idag ligger mux 1-3 övergår till MPEG4-tekniken;

  •  11 programtjänster byter mux-inplacering;
  •  Parallellsändning av SD/HD upphör;
  • Regional nedbrytning av SVT2 upphör.

 Läs mer i uppdaterad information från Teracom här!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter