Uppdaterad information gällande MPEG4-migrationen

Teracom har, efter samråd med marknadens aktörer, beslutat att senarelägga genomförandet av MPEG4-migrationen i marknätet för TV från maj 2021 till oktober 2021. Detta krävs för att kvalitetssäkra den nya plattformen och garantera en fortsatt hög robusthet i marknätet.
Uppdaterad tidplan finner du här!  Några rättelser av tabellen som summerar nätförändringar har också lagts in i denna version (se gulmarkeringar).

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter