MPEG4 testkanal lanserad i marknätet

Som tidigare informerat kommer ett 20-tal tv-kanaler i marknätet (för tv-mottagning via vanlig antenn) att uppgraderas till den modernare komprimeringstekniken MPEG4 under hösten 2021. Uppgradering kommer att resultera i en förbättrad bildkvalitet, samt medge att fler kanaler kan sändas i HD-kvalitet. För mer information, se www.teracom.se/ommpeg4.

Teracom Samhällsnät har nu lanserat en MPEG4 testkanal på kanalplats 88 (inplacerad i MUX 1).  Testkanalen möjliggör för antenninstallatörer, tillverkare och tittare att på förhand verifiera att deras mottagare har stöd för MPEG4-tekniken som inför under höstens MPEG4-migration.
Notera att vissa mottagare kan kräva kanalsökning/ominstallation för att testkanalen skall komma med i kanallistan.
Teknisk Information:
Servicenamn:  Testkanal
Kanalplats:       88
Service ID:         860
Sändningstid:  Dagligen, dygnet runt
Utsändning:     HDTV/MPEG4/DVB-T i MUX 1
Video:                 MPEG4/AVC HD HP@L4, 1280x720p, 50 bilder/s
Audio:                 Dolby Digital AC3, 5.1 multikanalljud
Kryptering:       Fri-tv, d vs ingen kryptering (FTA) för att kunna nå samtliga tittare i                                              marknätet för TV

* Ljudkodning varierar mellan tv-kanaler inom marknätet, för vissa används MPEG4 HE-AAC, för andra Dolby Digital AC3 eller MPEG1 Layer2. TV-mottagare förväntas hantera samtliga tre ljudkodningsformat. För MPEG4 HE-AAC och Dolby Digital AC3 används för tv-kanaler som sänds i stereo eller multikanalljud, medan för MPEG1 Layer2 används endast för ljud som sänds i stereo.

Har du frågor kring denna testkanal, kontakta Teracom Samhällsnäts kundsupport, support@teracom.se

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter