Uppdaterad information MPEG4-migrationen – ny områdesindelning!

Av frekvenstekniska skäl så kommer den tidigare kommunicerade områdesindelningen att justeras något. Etapp 1 kommer att utökas och även inkludera Gävle och Norrköping/Valdemarsvik (ingick tidigare i etapp 3). I etapp 3 kommer Skövde att inkluderas (ingick tidigare i etapp 4). Uppdaterad områdesindelning med karta!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter