Uppdaterat information - ny områdesindelning - MPEG4 migrationen

Av frekvenstekniska skäl så kommer den tidigare kommunicerade områdesindelningen att justeras något. Etapp 1 kommer att utökas och även inkludera Gävle och Norrköping/Valdemarsvik (ingick tidigare i etapp 3). I etapp 3 kommer Skövde att inkluderas (ingick tidigare i etapp 4). Uppdaterad områdesindelning med karta finns i slutat av dokumentet här!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter