Webbinarium - 
Ny certifiering: Behörig installatör fastighetsnät (installatör)

Onsdagen 31 augusti klockan 11.30-12.15
 

Välkommen på webbinarium om den nya certifieringen Behörig installatör fastighetsnät (installatör). En kvalitetsstämpel för dig som installatör som visar på kunskap och kompetens när det gäller att hantera installationer av fastighetsnät. Certifieringen blir också ett viktigt instrument för dig som installatör att kunna bevisa din kompetens i exempelvis upphandlingar. 
     Under webbinariet presenterar vi den nya certifieringen, vad den innebär och hur du går till väga för att bli certifierad.

Medverkande:
Joakim Carlsson – expert Installationsteknik, Installatörsföretagen
Ola Pettersson – auktorisationsråd branschföreningen CANT
Tomas Pettersson – specialist fastighetsrelaterad IT, Locum
Christer Ferm – CD Säkerhetsteknik, medlem i Installatörsföretagen

Installatörens arbete med fastighetsnät handlar till stor del om att skapa en kommunikationsinfrastruktur för tekniska system. Men det krävs specifik kunskap för att veta hur man ska koppla ihop fastighetens olika tekniska system, som exempelvis belysning, säkerhetssystem, sensorer värme och kyla. En viktig kunskap att besitta när fastighetsnäten nu får en alltmer betydande roll.
     Fastighetsnäten kan, enligt en ny standard, även strömförsörja utrustningen av våra fastigheter. Det innebär att så gott som allt som finns i en vanlig kontorsfastighet som exempelvis skärmar och belysning, kan strömförsörjas via fastighetsnätet, upp till 100w, vilket ställer helt nya krav på så väl projektering, planering som installation och dimensionering.

Läs mer och anmäl dig till det webbinariet Behörig installatör fastighetsnät (installatör) här.

Den 31 augusti klockan 09.00-09.45 anordnar vi även ett webbinarium för beställare av fastighetsnät, så som fastighetsägare och upphandlare. Se tidigare information. 

Läs mer om Behörig installatör fastighetsnät på in.se 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter