Webbinarium - Ny certifiering: Behörig installatör fastighetsnät (beställare)

Onsdagen 31 augusti klockan 09.00-09.45
Välkommen på webbinarium om den nya certifieringen Behörig installatör fastighetsnät. Ett kompetensbevis för installatörer när det gäller kunskapen att hantera installationer av fastighetsnät. Certifieringen skapar en trygghet för fastighetsägaren som kan lita på att nätet installeras korrekt. 
     Under webbinariet presenterar vi den nya certifieringen, vad den innebär för dig som fastighetsägare, beställare och upphandlare samt varför du ska kräva den.

Medverkande:
Joakim Carlsson – expert Installationsteknik, Installatörsföretagen
Ola Pettersson – auktorisationsråd branschföreningen CANT
Tomas Pettersson – specialist fastighetsrelaterad IT, Locum
Christer Ferm – CD Säkerhetsteknik, medlem i Installatörsföretagen

I takt med att fastighetsnäten blir en allt viktigare del av fastigheten och bärare av flera fastighetsfunktioner ställs helt nya krav på utförande och kompetens. Det handlar om att bygga en infrastruktur som kan koppla samma fastighetens tekniska system så som larm, kommunikation, fastighetsautomation och styrning. 
     För ett bostadshus är tillträde, bokning av gemensamhetsutrymmen och nyckelhantering viktig samt energieffektivisering och belysningsstyrning medan för en kommersiell lokal kan möjlighet till kundanpassade belysningar och arbetsplatser, kommunikationsinfrastruktur och informationsskyltar vara viktigast. Medan man i en industrifastighet prioriterar driftsäkerhet, styrning och övervakning. 
     Fastighetsnäten kan, enligt en ny standard, även strömförsörja utrustningen i våra fastigheter. Det innebär att så gott som allt som finns i en vanlig kontorsfastighet som exempelvis skärmar och belysning, kan strömförsörjas via fastighetsnätet, upp till 100w, vilket ställer helt nya krav på såväl projektering, planering som installation och dimensionering.
     Det nya kompetensbeviset Behörig installatör fastighetsnät skapar en trygghet för fastighetsägaren. De kan lita på att fastighetsnätet installeras korrekt och att tänkta applikationer fungerar både i dag och i framtiden. 

Läs mer och anmäl dig till det webbinariet Behörig installatör fastighetsnät (beställare) här.

Den 31 augusti klockan 11.30-12.15 anordnar vi även ett webbinarium för installatörer.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter