Kvalitetsstämpel säkrar framtidens fastighetsnät

Fastighetsnäten får en alltmer betydande roll som bärare av funktioner i fastigheten. För att säkerställa att fastighetsnäten byggs på rätt sätt har CANT tillsammans med Installatörsföretagen skapat ett branschgemensamt certifikat - Behörig Installatör Fastighetsnät - som fungerar som en kvalitetsstämpel för såväl installatörer som utbildare och fastighetsägare.

Underlättar vid upphandling
Utvecklingen av fastighetsnäten som en allt viktigare del i fastigheterna och som bärare av fler och fler funktioner ställs nya krav på utförande och kompetens. Funktioner som larm, kommunikation, automation och styrning kopplas alltmer samman. De nya standarderna i SS-EN 50174-serien omfattar också strömförsörjning, utöver nya krav på installation, design, projektering, drift och underhåll.
Behörig Installatör Fastighetsnät skapar en trygghet för fastighetsägare som nu kan få ett kvitto på att installatörer som har certifikatet också har kompetensen för att installera fastighetsnätet på rätt sätt, så att det fungerar som det ska under hela sin livslängd. 

Beställarguide för fastighetsnät
Det kan vara en stor utmaning att hålla sig uppdaterad med standarder och system som ska beskrivas inför ett projekt. För att underlätta för dig som skriver upphandlingsunderlag finns en framtagen beställarguide. Den är tänkt att underlätta för beställare att utforma förfrågningsunderlag som överensstämmer med den nya standarden och få med alla krav, liksom certifikatet Behörig Installatör Fastighetsnät. 

Lansering före sommaren 2022
Behörig Installatör Fastighetsnät säkerställer att installatören uppfyller de nya kraven i SS-EN 50174-serien och kan tillämpa dem. Standarderna finns översatta och kommenterade i SEK handbok 495. Certifikatet kommer att gälla under fem år, är fabrikatsoberoende och kan fås efter godkända prov hos det oberoende certifieringsorganet INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB) som arbetar efter personcertifieringsstandarden.

Tillsammans stärker vi branschen
Behörig Installatör Fastighetsnät är utvecklat av CANT och Installatörsföretagen tillsammans med installatörer, utbildare, tillverkare och beställare. Certifieringen bygger på en teknisk rapport (TR16) från SEK Svensk Elstandard. I rapporten anges kvalifikationer för personal som designar, projekterar, besiktigar, driftsätter och underhåller fastighetsnät utifrån nämnda standarder.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter